Share

CHAPTER 8: His wife

Pinagmamasdan nilang lahat ang bagong kasal at sumasakit lalo ang ulo ni Finn Lucas, kung paano niya ngayon pagtatakpan ang dalaga. Hindi tatagal at malalaman rin ng iba na ito ay asawa ng mafia king.

Ang takot sa katawan niya ay nagsimula na, dahil baka ang kinakatakot nitong malaman ng kalaban nila at si Seraphina ang gawing pain para kay Devon. 

Lubos ang pag-iisip ni Finn pero agad din ito naudlot ng marinig niyang magsalita si Hadues, "Brother, ibabalita ko ito kay Mom and Dad," masayang tugon ni Hadues ngunit pinigilan 'to ni Devon.

"No, you're not going to tell this," protesta ni Devon habang nakatingin sa kanyang asawa.

"But brother? Mom will gonna kill you if you didn't tell her," kinakabahang sabi ni Hadues at maging si Finn ay natatakot na rin.

Hindi nito alam kung ano nga ba ang nasa utak ng kanyang boss. Bakit ayaw nito malaman ni Master Evel at Madam Venus ang

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status