Share

CHAPTER 13: Don't mess with the mafia king

Ilang oras ang lumipas ng matapos ang trabaho ng lahat. Walang pinansin si Melissa at dumaretso na siya sa bahay. Talagang ibabalita niya ito sa mga magulang niya at sa dalawa nitong kapatid na lalaki.

May mga ngiti sa labi ni Melissa ng makarating ito sa kanilang bahay at agad hinanap ang kanyang mga magulang. Nakita niya ito pagpasok pa lang ng bahay, dahil nakaupo ang dalawa sa sala habang masayang kumakain.

"Mom and Dad, I'm home," masayang bati nito. Napansin naman ng ama't ina ni Melissa na mukhang maganda ang araw nito.

"Honey, come here," tawag ng ina nito at masaya naman siyang umupo sa tabi ng mga magulang. Kasunod no'n ang pagpasok ng dalawa niyang kapatid sa sala at kauuwi lang din nito galing sa kumpanya.

Hindi nag-atubiling tawagin ni Melissa ang kapatid para maniwala ito. "Hey! You two, umupo kayo dito may sasabihin ako," mayabang na asta ni Melissa sa dalawang nakatatandang ka

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status