My Twin's Sacrifice
My Twin's Sacrifice
Author: Gabsuson

Simula

This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events, locales, and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.

•••••

Mahalaga sa atin ang ating mga pamilya. Ang turo sa atin ng ating mga magulang ay pahalagahan ito. Na dapat mahalin natin ang ating mga kapatid at huwag pabayaan. Na dapat bigyan nating halaga ang bawat isa. Dahil sabi nila, sa buhay kapag nangailangan ka ng tulong, pamilya ang una mong puwedeng lapitan. Sa buhay, husgahan ka man ng iba, layuan ka man ng iba, pero ang ating pamilya ang siya nating tanging maaasahan at masasandalan.

Bata pa lang kami ay iyan na ang laging pinapaalala sa amin nila mommy at daddy. Kaya sobrang naging malapit kami sa isa't-isa ng kambal ko... Kaya sobrang inaalagaan namin ang isa't-isa. Pero hindi ko akalain na aabot sa puntong ito. Na aabot sa punto na handa mong isakripisyo ang sarili mong buhay para sa pamilya mo...

"Your twin sister loves you, Janine. She sacrificed for you. Ginawa niya iyon dahil mahal na mahal ka niya..."

Tulala akong nakatitig sa sulat ng kambal kong si Leigh sa akin habang pinapakinggan ang sinasabi ng kaibigan niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Bakit niya ginawa iyon? Bakit niya isinakripisyo ang buhay niya para sa akin?

"Bago siya mawala, sinabi niya sa akin kung gaano niya kagustong magkaayos kayong muli. Kung gaano niya kagusto na mapatawad mo siya... At sinabi niyang gagawin niya ang lahat para sa kapatawaran mo, Janine."

Lalo akong nanlumo dahil sa sinabi ni Ellaine. Unti-unting tumulo ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Damn. Tila tinutusok ng punyal ang puso ko dahil sa nararamdaman ko ngayon! Napaka sakit dahil bago siya mawala at hindi ko man lang nasabi sa kaniya na pinatawad ko na siya! Na mahal na mahal ko siya! Hindi ko man lang naiparamdam sa kaniya iyon... Tangina! Anong ginawa mo, Krista Janine? Namatay ang kambal mo habang iniisip ang galit mo sa kaniya! Namatay siyang sa huli, ikaw pa rin ang iniisip!

"You can read that. Ang sabi niya ay ibigay ko raw iyan sa iyo kapag magaling ka na..."

Sa nanginginig na mga kamay ay binuksan ko ang nakatupi na papel na kanina ko pa hawak. Bumungad sa akin ang sulat ni Leigh.

To my beloved twin sister...

Please always take care of yourself... I love you so much. Matagal bago tayo muling nagkita, pero never kang nawala sa isipan ko. Walang araw na hindi kita na miss, twinny... At kahit nag-aaway man tayo... Kahit alam kong nagagalit ka na sa akin... I just want you to know that I still love you. Not just because you're my twin sister but because you are so important to me. Gagawin ko 'to dahil mahal kita... Gagawin ko 'to dahil gusto kong maging masaya ka ulit... I love you, my twin sister. Lagi mong aalagaan ang sarili mo...

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status