Kabanata 906

Slam!

Hinampas ni Conrad ang mesa at tumayo.

“Tulad ng sinabi ko noon, Jasper, matatalo ka sa akin balang araw. At may nagsasabi sa akin na darating ang araw na iyon sa lalong madaling panahon.

"Sa palagay mo, sa pagpigil sa amin na umalis ay hindi namin makokontrol ang merkado at ang mga bahagi ng Sena ay maililigtas? Masyado kang simple-minded kung ganoon!

"Hindi ko kailanman binalak na durugin ang presyo ng bahagi ng Sena nang mag-isa. Ang kailangan ko lang gawin ay kumilos bilang isang katalista, isa na mag-trigger sa masa ng merkado upang sirain ang Sena. Huwag kalimutan, mayroon kang napakaraming mga kaaway na naghihintay upang makita ang iyong pagbagsak.

“Hayaan mo akong magtapat sa iyo, Jasper. Kahit na patuluyin mo kami dito, hindi mo pa rin mababago ang mangyayari.

"Mayroon pa ring sampung minuto bago magsimula ang pangangalakal ng Nasdaq. Kung nag-apply ka para sa isang trade stop kahapon, okay lang, wala akong magagawa. Ngunit dahil nag-apply ka para sa mga espesyal n
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status