Kabanata 907

Nakilala lang ni Orson si Jasper sa kwarto.

Hindi niya alam kung sino ang ibang mga tao, ang kanilang mga pinagmulan na pamilya, o ang kanilang mga pagkakakilanlan.

Gayon pa man, alam na alam ni Orson na ang mga maiingay na kabataan na tila nag-aaway ay pawang mga kakila-kilabot na tao na kayang durugin siya na parang langgam.

Bilang may-ari ng isang restaurant, ang gusto lang gawin ni Orson ay pagsilbihan ang mga customer at kumita ng pera.

Si Orson ay isang matalinong tao. Alam niya kung ano ang pinahintulutang marinig niya at kung ano ang hindi niya mapanganib na marinig.

Kaya, sa ilang beses na pagpasok niya sa silid, kumilos si Orson na parang pipi at bulag na tao.

Hindi pa siya naging mas magaan sa kanyang pagiging maingat, ngunit iniisip din niya kung ang mga bigshot na iyon ay biglang maaalala siya at susundan siya sa hinaharap…

Buti na lang at nasa private room, si Zane at ang iba ay wala sa mood na makipag-deal kay Orson.

"Sinong niloloko mo!"

Napatingin si Zane kay
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status