Share

Kabanata 912

Bagama't nagawa nila na pansamantalang ihinto ang pagbaba ng mga presyo ng pagbabahagi, alam ng lahat na isa lamang itong ilusyon.

2 bilyong Somer Dollar ay tutunog pa rin kahit na ito ay ganap na itapon sa karagatan.

Ang kasalukuyang paghinto ay ang merkado na lumalamon sa 2 bilyon.

Gaya ng inaasahan, makalipas ang isa o dalawang minuto, ang 2 bilyong Somer Dollar na ipinabili ni Jasper kay Celine ay naging pagbabahagi ni Sena.

Nagpatuloy ang mga tao sa pagbebenta ng pagbabahagi ni Sena at walang sumunod kay Jasper sa pagbili.

Kaya patuloy na bumaba ang mga presyo ng pagbabahagi.

“Hahaha, nakikita mo ba ito, Jasper? Sinabi ko sa iyo na ang iyong pagsusumikap ay mababalewala, hindi ba?" Sino ang nakakaalam kung gaano karami pang 2-bilyon ang kailangan mo para iligtas ang Sena?"

Napangiti si Mitch.

“Ituloy mo ang paglabas ng pera. Nagtapon ka ng 2 bilyon sa loob lang ng isang minuto o dalawa. Talagang mayaman ka, Jasper, hindi ako posibleng ikumpara. Hahaha.”

Si Conrad na natu
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status