Share

Kabanata 913

Ang kaswal na tono ni Celine na bahagyang may pagka-schadenfreude ay naanod mula sa laptop.

"Inihagis mo ang iyong pain, ngunit tila hindi ka nakahuli ng anumang malaking isda. Maging si Morrison na kusang lumutang sa ibabaw ng tubig ay nawala rin."

Pinagsalikop ni Jasper ang kanyang mga daliri at inilagay ang mga iyon sa ilalim ng kanyang baba at nagsalita siya pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, "Patuloy kang maghagis ng pain."

"Sa pagkakataong ito, 1 bilyon."

Pinitik ni Celine ang kanyang mga daliri at dagling isinagawa ang operasyon sa halip na pagdudahan ang desisyon ni Jasper sa napakahalagang oras na iyon.

Napakunot ang noo ni Conrad nang marinig din niya si Jasper, biglang napagtanto ang isang nakakakilabot na posibilidad.

"Nangisda ka?!" magaspang ang boses na sabi ni Conrad.

Sumimangot si Zane at masamang tinitigan ang biglaang pagkagimbal ni Conrad. “Anong nangisda? Si Jasper ay ang isda sa sangkalan na ngayon ay handa nang katayin. Ano pa ang maaari niyang
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status