Share

Kabanata 918

Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Conrad habang sumisigaw, “Anong loan fraud?! Gusto kong makita ang warrant mo!"

Ang nasa katamtamang-gulang na lalaki ay naglabas ng isang dokumento na may pulang selyo at iniabot ito kay Conrad, na nagsasalita ng walang pakialam, "Ang sangay ng Southeast Province ng Agrikultura Bank ay nag-ulat sa amin na ikaw ay sangkot sa sadyang panloloko ng isang sampung-figure na utang."

Nasusunog ang mga mata ni Conrad sa itim at puting dokumento na may pulang selyo. Walang pinagkaiba ang nilalaman nito sa mga salitang sinabi ng nasa katamtananh-gulang na lalaki.

“Hindi pa ba naresolve ang sitwasyon? Walang nawala sa bangko at ang utang ay hindi kailanman inilipat mula sa account ng kumpanya. Bakit ngayon mo lang ito iniimbestigahan? Anong ginagawa mo noon?”

"Ibig mo bang sabihin na gusto mong hulihin ka namin kanina?" Napangisi ang nasa katamtamang-gulang na lalaki.

“Alam mo ba ang konsepto ng imbestigasyon? Ang anumang simpleng kaso ay nangangailangan
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status