Share

Kabanata 919

"Hindi banggitin na sinubukan mong palihim na laktawan ang kalahati ng proseso ng pautang bago pa man maitatag ang kumpanya. Sigurado ako na hindi ko na kailangang tukuyin kung paano mo binalak na gamitin ang utang at kung paano mo binalak na i-set up ako, di ba?"

Ngumiti si Jasper at itinuro ang grupo ng mga mukhang mahigpit na opisyal, na nagsasabing, "Pinagkakatiwalaan ko sila. Hindi sila kikilos ng walang konkretong ebidensya, na nagpapahiwatig na nakagawa sila ng napakalawak at detalyadong pagsisiyasat. Kung tutuusin, ang pinuno ng pamilya Monty ay isang kilalang tao sa Southeast Province. Hindi tama kung huhulihin sila nang mali."

Walang kahit katiting na emosyon sa mukha ng mabagsik na nasa katamtamang-gulang na lalaki habang nagsasalita, "Dahil napagpasyahan na nating kumilos, kung gayon hindi tayo huhuli sa maling tao. Conrad Monty, gusto mo bang sumama sa amin mismo o dapat ka naming ilayo nang sapilitan?"

Ito ay kasing bastos ng maaari nilang gawin.

Ang superyor na katay
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status