Kabanata 987

Ang isang modernong kumpanya ay nagnenegosyo at naghatid ng impormasyon nang mas mabilis kaysa sa maiisip ng mga tagalabas.

Isang oras lang ang kailangan para maipatupad at maisakatuparan ang anumang impormasyon o desisyong ipinadala mula sa sangay ng Softwin sa Somerland sa punong-tanggapan ng Softwin sa Sunrise Land.

Tutal, ito ay isang magandang balita sa karamihan ng mga kumpanya ng electronics sa Sunrise.

Kasalukuyang hawak ng JW Electronics ang buong paglilisensya sa patentadong teknolohiyang MP4. Nagpatupad din sila ng teknikal na paghadlang, kaya walang paraan na ibabahagi nila ang patente na ito.

Maging ang Rony, na may pinakamaraming tekniko sa bansa, ay nangangailangan ng mahabang panahon at kapital kung gusto nilang laktawan ang teknikal na paghadlang ng JW at magtagumpay.

Bilang resulta, ang mga kumpanya ng Sunrise ay maaari lamang manood habang ang JW Electronics ay dahan-dahang nangingibabaw sa merkado ng music-player sa Sunrise.

Bilang isang bansang kilala sa pagg
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status