Kabanata 989

Pagkatapos ng pagpupulong, nagsimulang pumila palabas ang mga nakatatandang tagapangasiwa.

Samantala, nanatili si Jasper sa silid, malalim ang iniisip.

"Aalis ka na agad?" Itinulak ni Wendy ang pinto ng silid pagpupulong at nag-aalala na tinanong si Jasper.

Ngumiti si Jasper. "Pwede ka munang bumalik, kailangan ko pang makipag-ugnayan sa mga may mataas na ranggo ng Sentel Corporation sa Coreana."

"Ito ba ay isang mahirap na kalaban?" Umupo si Wendy sa tabi ni Jasper at malumanay na nagtanong.

Tumawa si Jasper. “Nagawa ko nang harapin ang madali at mahirap na mga kalaban noon, hindi ba? Huwag kang mag-alala, hindi nila ako mapipigilan."

Umiling si Wendy at matamang nagsalita, “Gayunpaman, huwag mong pilitin ng husto ang iyong sarili at pangalagaan ang iyong kalusugan. Kahit na isara natin ang kumpanya, mayroon pa rin tayong higit sa sapat na pera na maipagmamalaki kahit sa loob ng sampung buhay."

Pinisil ni Jasper ang dulo ng ilong ni Wendy at marahang sinabi, “Alam ko. Huwag kan
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status