Kabanata 991

Bilang isang ex-senior executive ng pinakamalaking consumer goods company sa mundo, ang P&G Group, si Malcolm ay nagkaroon ng higit sa isang panlilinlang sa kanyang mga manggas.

Mayabang pa niyang kausap si Yona, “Paki bantayan yang ugali mo. Kailan pa pinahintulutan ang mga Sunriser na tulad mo na kumilos ng superior sa harap ng isang lalaki mula sa United States?”

Ito ay isang bagay na dapat aminin ng buong mundo, kabilang ang mga Sunrisers; sa harap ng dakilang Estados Unidos, sila ay hindi hihigit sa mababang mga paksa.

Lalong umasim ang ekspresyon ni Yona.

"Tama na."

Pinandilatan ni Echo ang pagpapakita ng kahinaan ni Yona at mahinahong kinausap si Malcolm, “Ikaw si Malcolm Malibu, COO ng JW Capital, tama? Mangyari lamang na manguna; ang oras natin ay napakahalaga.”

"Iyon ay mas katulad," sagot ni Malcolm, pagkatapos ay tumalikod at itinaas ang kanyang kamay. "Sa ganitong paraan. Matagal nang naghihintay si Mr. Laine."

Binuksan ang mga pinto ng opisina ni Jasper, at sa pang
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status