Share

Kabanata 1062

Sa tanggapan ng dean sa gusaling pang-administratibo ng Hoofmorn University, nakita ni Jasper ang isa sa pinakamahalagang pigura sa larangan ng akademya ng bansa, si Patrick Marshman.

Ang matandang ito ay mukhang masigla at malakas sa kabila ng kanyang tighabol na edad na animnapung taon.

Ito ang pangalawang pagkakataon na nakakita si Jasper ng isang masiglang lalaki sa ganoong edad.

Ang unang pagkakataon ay kay Old Master Law.

“Kumusta, Mr. Marshman. Ako si Jasper Laine, sana ay maayos ka."

Si Jasper ay lubhang magalang at sinsero sa pagpasok sa silid.

Ito ay hindi lamang dahil sa pagkakakilanlan at katayuan ni Patrick, kundi dahil ang lalaki ay isang tunay na nakatatandang akademiko na nag-alay ng kanyang buhay sa bansa at sa mga tao nito.

Tiningnang mabuti ni Patrick si Jasper bago masiglang sumagot, “Hello. Ang makita kang makamit ang gayong mahusay na tagumpay sa murang edad, Mr. Laine, ay nagpapahiya sa matatandang tulad namin. Nakikita ko kung paano kami namuhay ng aming
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status