Share

Kabanata 1072

Bawat salita at bantas sa kanyang pangungusap ay puno ng mapangahas na pagmamataas.

Ito ang totoong anyo ni Henry.

Bilang pinakamakapangyarihang trust-fund child sa bansa, walang respeto si Henry kundi sa Law family at kay Jasper lamang nang siya ay magalit.

Natigilan si Dudley sa mga salita at sampal.

Napatakip siya sa mukha at namutla sa galit.

Bilang isang trust-fund child mismo, hindi pa siya natapakan. Agad siyang umungol, “Sino ka sa tinging mo?! Ibigay mo sa akin ang iyong pangalan, maglakas-loob ako sa iyo! Gag* ka!”

“Gag* ako?”

Napangiti ng masama si Henry.

"Ang pangalan ay Law, mula sa Harbor City. Paano kung ikaw mismo ang mang gag* sa akin kung napakalakas mo?"

Dumura si Dudley ng isang laway ng foam. “Law? Isa kang tarant*do, hindi ko pa narinig iyang pangalan na iyan noon! Ano ngayon kung taga-Harbor City ka? Ito ang Mainland, hindi Harbor City na napakaliit na maririnig ka ng buong Lungsod kapag umubo ka.

“Kahit dragon nakikinig sa tawag ko dito!

"Tatandaan ko
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status