Share

Kabanata 1073

Hindi alam ni Jasper kung matatawa o maiiyak sa nakikita nito.

Nagulat siya pero siya ay naantig din.

Hindi lahat ng babae ay maaaring maging matapang.

Pinatunayan man lang nito na hindi niya pinakitunguhan ng mabuti si Tiffany para sa wala. Siya ay isang mabuting babae na marunong gumanti sa kabaitan ng isang tao.

“Anong silbi ng nakatayo sa harapan ko, tanga? Ito ay isang isyu sa pagitan ng mga lalaki."

Hinila ni Jasper si Tiffany para pumuwesto sa likuran niya. Paglingon niya, kinuha niya ang isang kamiseta mula sa isang mannequin sa gilid at pinunit ito sa dalawang bahagi.

Nilampasan niya si Henry ng kalahati at ipinulupot ang kalahati sa kanang kamay para gumana ito bilang simpleng boxing glove.

“Tarantad* anong ginagawa mo nakatayo ka lang diyan? Ipagpatuloy mo! Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng 5000! Ang sinumang hindi matamaan ng malakas ay matatanggal kaagad!" Napaungol si Dudley sa galit.

Nagkatinginan ang iilang bodyguard habang sumusugod sila kina Jasper at Henry
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status