Share

Kabanata 1076

Sa tulong ni Mr. Clem, at sa pangako ni Mr. Marshman bilang Dean ng Hoofmorn University, mabilis na naproseso ang mga papeles para sa pagpasok ni Tiffany.

Halos walang nasayang na oras habang kinuha ni Mr. Clem ang mga dokumento ni Tiffany at pumunta sa mga kaukulang departamento para tapusin ang kanyang pagpasok.

Habang nakaupo si Jasper at Tiffany sa lounge. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Mr. Clem na may hawak na isang salansan ng mga materyales.

"Tapos na. Bilang isang special recruit freshman sa Civil and Commercial Law sa aming Departmento ng Law, mag-aaral ka ng full-time sa loob ng apat na taon, Tiffany. Ang iyong diploma ay magiging kapareho ng sa iba pang mga mag-aaral na nagpalista sa pamamagitan ng tradisyonal na mga pagsusulit sa pasukan.

"Kung gusto mo, maaari ka ring kumuha ng pagsusulit sa pagpasok sa postgraduate para sa karagdagang pag-aaral."

Ngumiti si Dorian nang sabihin niya kay Tiffany, "Malugod na pagtanggap sa Hoofmorn University, freshman."

Mag
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status