Share

Chapter 1.2

"I don't...remember any accidents." I said and massage my temple. "You don't have to force yourself to remember what happened. Just rest for now, you are probably shocked, since you just woke up.” Tumango naman ako sa sinabi ng doctor at kinausap niya saglit si Aziz.

Yumukod muna ang manggagamot at nag-iwan ng kaniyang prescription bago umalis. I sighed and looked at Glenna and Glenda. Mukha silang paiyak na, isang salita ko lang baka siguro humagulgol na itong mga ito.

Tinanong ko naman kung ano ang problema nila at ganoon ang kanilang itsura. "Uhm... we thought we would never see you again, because you've been sleeping all the time and the doctor said, there's a high chance that you will not be able to wake up." Glenna explains.

I sighed and shook my head a little. "I just wished I did not," I murmured. Glenna looked so confused but I just shook my head at her.

Ngayong kumalma na ang lahat, naramdaman ko na bahagyang tumitibok ang ulo ko na sobrang sakit kapag nagkikilos-kilos ako. Sa kabilang banda naman, si Glenda ay nilapitan ako at nag-aalalang tinanong ako.

"I'm okay, my head just hurts so much, but I'll live," I said. Glenda held my hand and kneels in front of me. There are also tears in her eyes. Buti na lang din, pinaalis na ni Aziz ang ibang maids dahil mas lalong sumasakit ang ulo ko kapag maraming tao. Pakiramdam ko nasu-suffocate ako.

I can't understand what's going on, as far as I can remember, I already died. So why am I still alive? I can still feel the cold sharp knife on my neck that ended my life.

"Young lady?" Glenda asked. I was back to my reverie when Glenda burst into tears. "You're still not okay!" humagulgol ito ng iyak na parang isang bata. I sighed before gently caressing her hair, tumigil naman siya sa pag-iingay, pero tumutulo pa rin ang mga luha nito galing sa kaniyang mga mata.

"Glenda, stop crying already. I'm okay, so stop worrying yourself more." I said she then hugs my waist before standing up while wiping her tears.

"I'm sorry lady Lacy, I’m just happy that you are awake now," untag niya sa akin. Nginitian ko siya para hindi na siya mag-alala pa. Pumunta naman si Aziz sa harapan ko at bahagyang yumukod.

I guess, ang pagiging magalang niya ay hindi pa rin nawawala, kahit na sinabihan ko na siya na hindi na kailangan kapag kami-kami na lang ang magkakasama.

I smiled at Aziz when I saw her secretly scolding the twin. Lumapit ito sa akin and I saw her secretly wiping her tears, which made me laugh a little bit.

"Ehem..." I smiled at her as I held her hands. "L-Lady Lacy...!" she exclaimed in trembling voice before bursting into tears, the twin also bursts into tears. Lumuhod sila sa harapan ko habang umiiyak na para bang mga sanggol na hindi pinakain.

These three became my friends or rather my family, since I mentioned earlier that my father didn't pay any attention to me since I was a child. Aziz became my mother figure and the twins are like my sister.

"Lady Lacy, we'll let you rest for a while. You can call one of us, if you have any concerns." Aziz said. Tumango naman ako sa kanila ng yumuko sila sa harap ko, bago sila lumabas ng kwarto.

They took care of me before I was separated from them, because of the marriage with the king's 9th son, Izaak Carlos Brook. I fell into despair when the three of them died because of me. They sacrificed their lives for me to live, because they were accused of betraying the royal family. Kahit wala naman silang ginawa talaga, nang dahil lang sa nakaharang ako sa daan ni Izabel, kaya niya ginawa iyon.

Izabel did that. That's why I can’t accept that everything that I've done so far for Izaak, I still lost and died pathetically. When I and Izaak got married, right after 2 months of our wedding day, Izaak assassinated the king and the Crown Prince and made his other older brothers and sisters give up the rights to sit on the throne. Although, there's a rumor saying that the Crown Prince is alive.

That Pickett Smith Faeroe is alive.

Originally I was engaged to be with the Crown Prince but the king gave me a pardon that I can choose within his sons to be wed with. Dahil ang pamilya namin ay tapat at malugod na naglilingkod sa Royal Family. Kaya naman pinagbigyan ako ng King Levi na mamili kung sino ang gusto kong pakasalan, dahil alam naman niyang isa sa mga anak niya ang karelasyon ko noon.

That time I was dating Izaak, that's why I didn't hesitate to choose Izaak to be my husband. I guess I was so stupid to let Izaak used me for his ulterior motives. Then, years later, Izaak and I got married, pero limang buwan pa lamang na kasal kami nagkaroon na kaagad siya ng ibang babae, he met Izabel Brandenburg, who's a daughter of Duke Brandon Brandenburg, who is also greedy for the throne. Pagkatapos na pakasalan ni Izaak si Izabel, tinawag na akong ‘Fallen Queen of Faeroe kingdom’.

Siguro dahil napabayaan ako at dahil si Izabel ay isang santa-santita na akala mo mabait, siya ang nagustuhan ng ibang tao. Pero wala naman siyang alam sa mga political affairs, ang alam lang niyang gawin ay tea parties, shopping and other girly stuffs. Kaya mas lalong nadagdagan ang mga gawain ko.

They gave me that kind of nickname, because of the 'fallen princess' before. It's kind of 'history repeats itself', like that. I guess I'm unlucky with my past life, from family to my lover and my people. But now that I am given a chance to have a new life, bago pa man mangyari ang mapait na aking naranasan, babaguhin ko na agad ang aking tadhana at pipiliin ko na ang dapat at tama.

I swear to the Kind God, I'm going to make my life right now be worthwhile and change the direction of fate that has given me before.

They'll never hurt me again, never again.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status