Share

Special Chapter #2 Lucian Marquez & Lucy Cunningham [Part 1.2]

Special Chapter #2: Lucian Marquez & Lucy Cunningham [Part 1.2]

“Long live for the Clemson Knight!” sigaw ng isang lalaki.

“Long live for the Clemson Knight!” sigaw ng lahat at itinaas pa nila ang kanilang mga kamay at may hawak na banderang kulay pilak, na siyang kulay ng Clemson Knight.

Bored na bored naman si Lucian habang naglalakad sakay-sakay sa kaniyang putting kabayo. Tumabi naman sa kaniya ang kaniyang kaibigan na si Zorro na nakangisi sa kaniya.

“What’s with the long face? The people are cheering for us!” bahagyang sigaw niya dahil hindi naman nito maririnig ang kaniyang sasabihin dahil masyadong malakas ang mga sigaw ng taumbayan.

“Then enjoy yourself, Zorro,” malamig niyang saad dito at bahagyang nauna sa kaniya. Tumawa lamang si Zorro sa binanggit ng kaniyang kaibigan at sinunod ang kaniyang sinabi na i-enjoy ang nagaganap.

Ilang sandali lamang ay nakarating na sila sa harapan ng palasyo

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status