Share

Chapter 29

Nagsimula ng magliwanag ang kanang kamay ni Mimay at lumabas dito ang pigura ng isang agila. Habang umaangat siya sa ere, tila ba umiindayog ang mga balahibo ng ibon sa saliw ng hangin.

Ang mga kuko niya ay nagsihabaan, nagkaroon ito ng kulay na dilaw na mayroong disenyong tatlong ekis. Ang kaniyang blonde na buhok ay nagkaroon ng highlights na kulay dilaw na naka-pony tail. Sa kaniyang noo, may nakalagay roong band na mayroong tatlong feather bilang disenyo. Ang kaniyang brown na mata ay naging dilaw din. Nagkaroon din siya ng wristband na kulay dilaw.

Ang kaniyang kasuotan ay naging tube blouse na kulay dilaw at mayroong itim na sinturon sa bandang beywang. Ang kaniyang pambaba ay isang silk leggings na tinernuhan ng low cut boots na wari mo'y may pakpak na disenyo sa magkabilang gilid nito. Lumabas ang kaniyang pakpak na kulay puti na mayroong dilaw na linya sa bawat dulo ng balahibo.

Nagliwanag ang kanang kamay ni Yell at lumabas dito ang pigura ng isang pan

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status