Share

Humanimal University (Book 1)
Humanimal University (Book 1)
Author: risingservant

Chapter 1

Sa ating mundo ay mayroong dalawang uri ng tao na naninirahan dito. Una, ang mga taong mortal. Sila 'yung mga taong normal lang ang pamumuhay. Wala silang pakialam sa paligid dahil mga makasarili sila at hindi nila iniisip 'yung iba. Pero hindi naman lahat ng taong mortal ay gano'n.

Pangalawa, ang mga taong humanimals. Sila 'yung mga taong half human at half animal. Sila 'yung may angking kakayahan o abilidad para maprotektahan ang mundo. Noon ay hindi nagtatagpo ang mga tao at mga humanimal, tila ba may kaniya-kaniya silang dimension ng pamumuhay. Basta ang alam lang nila ay masaya sila sa buhay na mayroon sila.

Ang mga taong mortal ay may tatlong klase ng pamumuhay, mayaman, middle class at mahirap. 

Ang mga mayayaman ay tila sila ang batas. Maraming mayayaman ang namamahala sa kanilang lugar. Karamihan sa kanila ay mayaman na at mas lalong nagpapayaman pa. May kapangyarihan silang kontrolin ang lugar na iyon pati na ang mga tao sa pamamagitan ng pera. Mahirap din maging mayaman sapagkat hindi ka nalalayo sa tukso. Ang tukso ay nandiyan lang sa paligid.

Ang mga middle class naman ay sakto lang ang pamumuhay. Nasa kanila na kung ano ba ang gusto nilang gawin sa buhay pero hindi sila pumapayag na magpaalipin sa mga mayayaman dahil lalaban at lalaban sila hanggang sa kaya nila. Ayaw nilang inaapi sila o tinatapakan.

At ang mga mahihirap naman, sila 'yung mga taong tila tinanggalan ng kalayaan. Wala silang magawa kundi sumunod lang sa mga utos ng mga mayayaman at para bang basahan ang turing sa kanila na puwede mong tapak-tapakan. Talagang kahabag-habag kapag sila'y nakita mo sa lipunan.

Dumako naman tayo sa mga taong humanimals. Ang mga humanimals ay may kaniya-kaniyang kastilyong pinamamahalaan. Nakadepende iyon sa kung ano mang klase ng hayop sila. Ang bawat uri ng humanimal ay may kaniya-kaniyang sariling hari ngunit isa lang ang pinakanamumuno sa lahat at iyon ay si Haring Phoenixto. Siya ang namumuno at namamahala sa buong Humanimalandia.

Si Haring Phoenixto ang may kakayahang panatilihin ang kapayapaan sa buong lugar ng Humanimalandia at siya rin ang may hawak at tagapangalaga ng dipole. Ang ibig sabihin ng Dipole ay Dimensional Portal, ito ang naghahati sa mundo ng mga taong mortal at mga humanimal. Dapat itong ingatan sapagkat ito ay mahalaga sa mga humanimal at kapag nasira ito, tiyak na maghahalo ang mundo ng mga mortal at humanimals na maaaring ikagulo ng lahat.

Ang dipole ay naglalaman ng small built particle. Kapag nabasag ito at nakuha ng sinuman ay tiyak na magkakagulo dahil maaari niyang pagharian ang buong mundo. At siya na ang magiging pinakamalakas at wala nang makatatalo pa sa kaniya. Hindi na magiging balance ang mga bagay-bagay lalo na kapag nagsama ang dimension ng mga mortal at humanimal. Iyon ang rason kung bakit napakahalaga ng dipole at hindi puwedeng mapunta sa kamay ng masamang tao.

Ang Haring Phoenixto ay mayroong anak at siya ay si Prince Elmo. Halos lahat ng humanimals ay manghang-mangha sa kaniya dahil sa taglay nitong kapangyarihan. Walang duda na siya ang papalit sa puwesto ng mahal na hari kapag bumaba na ito sa kaniyang trono.

Walang nakakaalam ng kapangyarihan ni Prince Elmo dahil bihira niya lang itong gamitin. Sa isang kurap mo lang ay makikita mo ng talo na ang kaniyang kalaban. Hindi ka nga makakapaniwala kung paano niya ito tinalo sa ganoong kabilis na oras, ni hindi nga siya gumalaw sa kaniyang kinatatayuan kaya unknown pa rin hanggang ngayon ang kaniyang kapangyarihan.

Si Prince Elmo ay mayroong matalik na kaibigan at iyon ay si Snakson na isang half human at half snake. Simula pagkabata ay sila na ang laging magkasama at hanggang ngayon. Itinuring na ngang tunay na anak ni Haring Phoenixto si Snakson sapagkat kaibigan ng hari ang mga magulang ng binata ngunit nasawi sila sa isang giyera noon kaya sa puder na niya namalagi ang binata.

Isang araw sa may gubat habang nag-eensayo si Snakson ay may lumapit sa kaniya.

"Snakson, hindi ka ba naiingit kay Prince Elmo kasi lagi na lang siyang magaling kaysa sa iyo at lagi na lang pinupuri. Halos hindi nga pinapansin ng mahal na hari ang pagiging masigasig mo. At dahil sa anak niya si Elmo, tiyak na rito niya ipapamana ang trono kapag nagbitiw na siya kaya habang maaga pa ay kumilos ka na," tukso ng kapwa niya half snake.

"Bakit ko naman gagawin iyon e may utang na loob ako sa mahal na hari at matalik kong kaibigan si Elmo? Paano ko maaagaw ‘yung puwesto na iyon aber? Saka okay na sa akin na ganito ‘yung walang masyadong iniisip," tugon naman ni Snakson habang tumatawa pa.

"Diyan ka nagkakamali, Snakson," sambit no’ng half snake na kasama niya.

"Ha? Hindi kita maintindihan. Okay lang sa akin kahit hindi ako ang maging hari baling araw, basta masaya ako," wika ng binata habang patuloy sa pag-eensayo.

"Alam mo ba na kapag sa ‘yo napunta ang dipole ay ikaw na ang maghahari sa buong mundo?! Ikaw ang magiging pinakamalakas at wala nang makatatalo pa sa iyo. Saka mahihigitan mo na ang kapangyarihan ni Prince Elmo. ‘Di ba iyon ang gusto mo? Ang matalo siya? Kaya kung ako sa iyo ay sisirain ko ang dipole at kakainin para maangkin ang nasa loob nito para maging makapangyarihan na ako sa lahat," anito.

"Oo, gusto ko ngang matalo si Elmo pero kung makakasakit naman ako ng maraming tao e huwag na lang. Kuntento na ako sa kung ano man ang mayroon ako," saad ng binata.

"O sige, dahil sa mahirap kang kumbinsihin may sasabihin ako sa iyong sikreto," wika ng kaniyang kasama.

"Sikreto? Tungkol saan naman?" Nabalot ng kuryosidad ang binata.

"Sa totoo lang niyan, ang mga magulang mo dapat ang magiging hari at reyna dito sa Humanimalandia kaso iniligtas nila si Phoenixto at ang asawa nito kaya sila ang napahamak. Kaya dapat ay kamuhian mo sila kasi sila ‘yung rason kung bakit hindi mo kapiling ngayon ang mga magulang mo. Dapat lang na pagbayarin mo sila," panunukso nito sa binata.

Hindi alam ng binata kung paniniwalaan ba nito ang kasama niya. Pinanatili niyang tikom ang kaniyang bibig marahil ay naguguluhan siya sa kaniyang narinig.

"Mamaya, magkita tayo rito ulit at sana nakapagdesisyon ka na. Kapag nagtagumpay kang kuhanin ang dipole, tiyak na wala nang tatalo pa sa iyo at maaari mo ng pamunuan ang buong mundo!" panunukso pa ng lalaking kasama niya bago ito naglakad papalayo.

Ngayon ay pilit na binabagabag si Snakson at tila mukhang nabubulag na siya nito. Hindi niya alam na ginamitan siya ng kapangyarihan ng lalaki. Panunukso ang kapangyarihan nito at kapag nagpaapekto ka rito ay tiyak gagawin mo kung anuman ang sinabi niya nang walang pag-aalinlagan.

Ngayon ay napasailalim si Snakson sa kapangyarihan ng lalaki at sinunod nga nito ang iniutos na kuhanin ang dipole at ngayon ay nakuha niya ito at dinala sa kagubatan.

"Magaling-magaling Snakson, hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo," pahayag ng lalaki habang kinukuha ang dipole.

Bigla namang nagising sa katotohanan si Snakson at wala na ang epekto ng panunukso.

"Manloloko ka! Sinungaling ka! Ginamit mo pa ang mga magulang ko para lang mapasailalim sa kapangyarihan mo!" sigaw ni Snakson habang dinuduro niya ito.

"Relax ka lang, tayo ang magiging pinakamalakas sa buong mundo. Pero bago mangyari iyon ay kailangan kita… kailangan nating magsanib para mapamunuan natin ang mundo. Oo nga pala, bago ko makalimutan, ako si Demisnak," aniya habang pinagmamasdan ang dipole.

"Hindi ako papayag sa matupad ang masamang plano mo kaya ngayon pa lang ay pipigilan na kita!" anas ng binata sabay sugod kay Demisnak.

Bago pa niya ito malapitan ay naunahan na siya nito. Sinira na niya ang dipole at kinain ang small particles na nakapaloob dito.

Nais ni Snakson na gumalaw ngunit hindi niya magawa dahil naging paralisado ang katawan niya. Unti-unti siyang hinihila papalapit kay Demisnak ng isang hindi malamang lakas. Gustuhin niya mang manlaban pero wala siyang nagawa hanggang sa nahigop siya nito, pareho sila ni Demisnak na hinigop ng dipole.

Nang dahil sa nangyari ay biglang nayanig ang buong Humanimalandia at para bang magnitude 8 ang lakas ng pagyanig.

"Isa lang ang ibig sabihin nito, may lapastangang naghangad sa kapangyarihan ng dipole!" giit ng Haring Phoenixto.

Dahil dito ay pinatawag niya ang mga alagad niya at mga humanimal na may malakas na kakayahan para puntahan ang lugar kung saan nagmumula ang pagyanig.

Sa pagsasanib ng kapangyarihan nina Snakson at Demisnak ay lalong naging malakas sila at nabuhay ang kakaibang nilalang sa kanilang pagsasanib puwersa. Si Demisnak at Snakson ay naging isa at ngayon ay kilala na sa tawag na Sondem. Ang dating half snake ay biglang nag-evolved at naging isang half dragon snake.

Si Snakson ay tila nakulong sa katauhan ni Demisnak kaya wala siyang magawa kahit gustuhin niya mang kumawala. Ngayon ay kontrolado na ni Demisnak ang lahat at ngayon ay mas kilala na sa tawag na Sondem.

Ngayon ay napunta na sa kamay ng masamang tao ang dipole at nang dahil doon ay naging isa na ang mundo ng mga mortal at humanimals.

Ang dalawang pinakamataas na uri ng hayop at talagang magkalaban na para bang kabutihan laban sa kasamaan ay ang Phoenix at ang Dragon.

Matagal na ring panahon sila no’ng huling nagkatunggali ang dalawa matapos makulong ng mga ninuno ni Haring Phoenixto ang dragon sa loob ng dipole kaya pilit itong pinaka-iingatan dahil sa panganib nitong dala.

Nang dahil sa nangyari ay nagkita na ang landas ng mga taong mortal at humanimal. Hindi magkandamayaw ang mga mortal nang makita nila ang mga humanimal kaya medyo nagkaroon ng gulo.

Ngayong nagkatagpo ang Haring Phoenixto at si Sondem tiyak na malaking labanan ang mangyayari. Ang magkabilang panig ay parehong nagtataglay ng kapangyarihan ng apoy. Ang elemento ng hangin, tubig at lupa ay maaari din nilang gamitin dahil kakayahan nila iyon na taglay.

Bago sumabak sa laban ang Haring Phoenixto ay inutusan niya ang kaniyang anak na si Prince Elmo na hanapin ang natatanging humanimals upang makatulong nila sa pagliligtas ng mundo. Sumunod naman dito si Prince Elmo at humayo na para hanapin sa bawat sulok ng mundo ang maaaring maging katuwang sa pagliligtas dito.

Nang dahil dito ay tinayo niya ang Humanimal University upang tulungan ang mga humanimals na madiskubre at mapalakas ang kanilang kapangyarihan. Ang mga humanimal ay may kakayahang itago ang kanilang pagiging half animal para maging tao.

Ngayong nagkahalo na ang mundo ng mga mortal at mga humanimal ay kailangan nilang maging maingat sapagkat iba ang patakaran ng mga mortal at humanimal kaya kailangan nilang makitungo sa isa't isa.

Pero paano kaya makikitungo ang mga humanimal sa mga mortal kung sa kanilang tunay na pagkatao pa lang ay hindi na sila tanggap? Paano pakikisamahan ng mga humanimal ang mga mortal? Sa lipunang mapanghusga, paano kaya sila makararaos at makatatagal sa pagtatago ng kanilang tunay na anyo?

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status