Share

Chapter 89

NAHIGIT ni Freni ang hininga nang tumambad sa mga mata niya ang hitsura ni Nacho. Bumalik ulit ito sa orihinal nitong hitsura ngunit kapwa nakagapos ang dalawa nitong mga kamay ng tanikala at dumadaloy ang mga dugo sa iba’t-ibang sugat nito sa katawan.

Napaawang ang bibig niya. Oh my goddess. 

Nacho was tortured. Pretty badly. 

Ano pa ba ang magandang explanation sa sitwasyon ng lalaki?

Agad siyang dumulog dito at humanap ng kahit na anong makakaalis sa tali nito.

"The second guardian of Ebrosirka," bulong ng sirena. 

“Nacho,” asik niya. “Huwag kang mamatay. Kailangan ka ni Stephano sa tabi niya. Huwag mo siyang iwan.” Pin

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status