Share

Chapter 92

HIS LIFE? Dovee was asking for his life? Ano naman ang gagawin nito sa buhay niya?  Sa lahat ng pwede nitong hingin, ang buhay pa niya? 

Master stared at him, with confusion evident on his face. Hindi na niya ito tinangkang itago pa. Gusto niyang ipabatid dito ang pagtataka niya. 

When she only stared at him with lopsided smile, Master asked, "Kaunti lamang ang tagal ng buhay ko, Dovee. Bakit mo gustong kunin ito? Can't you see I'm dying?" he said, softly. “You can hear everything, and I am sure you already know about my condition.”

This woman was unbelievable. And he could not grasp how her mind works. 

Akmang nag-isip-isip ito. 

Inilagay nito ang isang daliri sa baba. 

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status