Share

Chapter 10

MAGAAN ang mga hakbang ni Nacho na animo mas excited pa kaysa kay Freni. Pinahiram siya ni Starry ng backpack para lagyan nila ng mga pagkain, inumin at maging damit. Isang bagong t-shirt at pantalon ang suot niya, galing ulit sa lalaki. Kung hindi lang nito palaging pinapaalala sa kanya na papatayin siya nito kung may mangyaring masama sa bata, matagal na niya itong naging crush. Kaso…mas nauna niyang naramdaman ang inis rito kaysa pagkagusto. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang ginawa nito sa kanyang kasamaan. So therefore, kahit na kamukha nito si Daniel Padilla o kahit na sinong artista sa balat ng lupa, never na magkakagusto siya sa rito. That sounds so wrong. Ibang usapan kapag hihingi ito sa kanya ng tawad. Baka pag-isipan pa niya.

Hanggang ngayon, hindi pa rin niya sukat akalain kung paano nito nagagawang basta-basta na lang sumusulpot. Mabuti na lang at malakas ang kanyang puso at kaya pa n

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status