Share

Break

Kabanata 9

Break

Halos manigas na ang leeg ko sa pagpipigil na huwag tumingin sa kanyang gawi. Kahit anong pagpupumilit na maituon ang buong atensiyon sa pakikinig sa maestro kulang pa din ito at tila nililitis pa ako! He was teaching and I'm not listening, kunyari lang na nakikinig pero ang isip ay nasa katabi ko kahit hindi naman nakatingin dito!

I can smell his perfume. It was too manly and my nerves are awakes upon smelling on it.

Bakit ba ako galit? May karapatan ba akong magalit? He is not my boyfriend anyway.

"So class, MDAS is still important in our daily lives. Say, bibili ka sa grocery. Magtatanong ka sa kahera kung magkano ang babayaran

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status