Share

Salamat

Kabanata 7

Salamat

Wave's p.o.v.

Nag-aalangan akong lumapit kay pinuno. Lagpas sampung minuto na kasi ang nakalipas mula nang utusan niya ako. Medyo nahirapan akong hanapin ang first aid kit niya sa kwarto. Ayaw ko namang magkalat sa silid niya at baka mapektusan pa niya ako.

Nakakahiya kaya yun. Lalo pa ngayong may kasama siyang magandang babae, and it's unusual of him, kasi hindi naman talaga siya nagdadala ng babae sa palasyo niya.

Sa katunayan, siya ang kauna-unahang babaeng dinala ni Pinuno rito sa bahay pahingahan niya.

Matinik yan sa babae, habulin din, pero sa tagal ng pagkakaibigan namin ngayon lang talaga---

"Ano, buong araw mong balak na hawakan ang mga yan?!"

Para akong baklang napaigtad sa sigaw niya. Napilitan akong humakbang sa gawi nila noong babaeng kasama niya.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status