Kabanata 72

SA MUNDO NG MGA DIWATA

"Prinsipe! Saan ka pupunta?" tanong ng reyna.

"Sa mundo ng mga tao, ina."

"Susuwayin mo talaga kami, Yulan?" galit na tanong ng hari.

"Ina, ama, mahal ko si Alea."

"Paano kami, Yulan?" tanong muli ng reyna.

"Ikaw ang susunod na magiging hari sa kahariang ito, anak. Kung gusto mo siyang makasama ay kailangan mo siyang kumbinsihin na mamuhay dito sa ating mundo. Hindi ako makakapayag na mamuhay ka sa mundo ng mga tao, Yulan," sabi ng hari.

"Hayaan niyo na lamang ako, ama." Tumalikod si Yulan at nagsimulang maglakad ngunit napatigil na lamang siya nang may mga kamay na yumakap sa kanya mula sa likuran. "Anak ko, huwag kang umalis," pagmamakaawa ng reyna. Umiiyak ito kaya hindi na nagpumiglas pa si Yulan. "Ina, tahan na." Hinarap niya ang ina at niyakap.

"Kaya ko namang mamuno sa kahariang ito, ama," biglang sabi ni Prinsesa Yolanda.

"Anak, isa kang babae," sabi ng hari.

"A
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status