Share

Chapter 8

"Sayang naman at isang beses ka lang naming nakita sa TV. Pero mabuti na rin, kailangan mong unahin ang apo ko. Hindi ko lang nagustuhan e tinago mo pa sa amin ng ilang buwan."

"Pasensya na po, 'nay. Napagplanuhan kasi namin ng asawa kong sorpresahin sana kayo, kaya lang medyo natagalan dahil nagiging busy na rin po siya."

Kasalukuyan kaming nasa kusina ni Nanay at tinutulungan ko siyang maghanda ng almusal namin. Pinigilan pa ako nito kaninang tumulong ngunit nagpumilit naman ako.

Matapos ilapag ni nanay ang malapad na plato ng kanin sa mesa, saglit itong huminto at tumingin sa harap na tila ba'y may naaalala.

"Kumusta na ba si Leo? H'wag naman sana siyang magpakalubog sa trabaho, nakakasama iyon." ani nanay.

Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga, "Oo nga po, 'na

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status