Share

16: Parang Lover's na may Quarrel

NANLILISIK ANG MGA matang sinusundan ng tingin ni Leticia si Milo habang tinatahak nila ang cafeteria. Pa-chill-chill lang dalawa na parang walang nangyari. Parang siya nga lang talaga ang naging affected sa ginawa sa kanila ng professor nila.

Iba talaga kapag mayaman.

Laglag ang balikat niya. Samantalang parang wala lang sa dalawa ang pagkapahiya nila sa klase at hindi pag-allow sa kanila na pumasok sa subject. 

Napakalas talaga niya.

Hindi niya magawang mahabol ang subject na iyon. Sa subjects nga lang siya nanghahabol, hindi pa siya nagtatagumpay. 

Nagbubulung-bulungan ang dalawa. Hindi siya isinali. Tiyak na babae na naman ang pinag-uusapan ng mga ito. She was not fun to compare, but Andro and Milo

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status