Share

6 (Unedited)

"At Lia, huwag mong huhusgahan ang taong kasama ko ngayon. Hindi hamak na lamang siya ng isang daang paligo kay Erick. Huwag na huwag mong huhusgahan si Islaw." nanlilisik ang mga matang hinawakan niya ang kamay ni Islaw at hinila palapit sa kanya.

"O-okay, alis na ako." namumutlang umalis ito kaagad.

"Agnes?" malambing na bumulong sa kanya ang sireno, siya naman ay nagpatuloy sa paghahanap ng masusuot para kay Islaw.

"Ano iyon, Islaw?"

"S-sino siya?"

"Si Lia, tsismosang babae."

"Tsi-tsi---ts
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status