Share

7 (Unedited)

"A-aray, aray, aray!" nagtatalon ito habang inilalapag ang mainit na kawali sa ibaba ng kalan.

Doon niya lang nalaman na nagluluto pala ito ng umagahan. Bahagya pa siyang nagulat at napaawang ang labi. Sa pagkakaalam niya kasi ay wala pang nakakapagturo kay Islaw kung paano magluto, simpleng pagpapakulo ng tubig ay hindi pa niya naituro sa sireno. Pero ano't nagagawang magluto ni Islaw?

Iyon nga lang, mukhang hindi pa nito alam kung paano ba kumilos dito sa kusina. Simpleng paggamit
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status