Share

9 (Unedited)

"Ayoko, ayoko. Lumayo ka." Pinilit ko siya na itulak pero napasinghap ako nang may hawak na siyang shackles at kinulong ang dalawang kamay ko roon.

Wala akong nagawa kungdi mapahiga sa kama at panay ang paglunok. Hindi ako tumingin sa kaniya dahil baka mamaya sunggaban ko siya. Nadadaganan ko ang aking dalawang kamay kaya tumagilid ako.

Hindi ko alam kung makakahinga ako ng maluwag nang marinig ko na lumabas si Arius. Umupo ako at nakatingin lang sa nakab
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status