Share

10 (Unedited)

"So sino ang nasa labas?"

"Hindi ko kilala, nakaitim na damit."

"Ask him,"

"Why would I do that? Just come over here, and confront him." I bit my lip because I sounded demanding. Baka mamaya nasa trabaho siya.

"Ask him," Natigil ako nang marinig ko nanaman ang malamig niyang boses kaya wala akong nagawa kungdi lumapit ulit sa pinto.

Nang tignan ko ang cellphone ko ay bi
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status