Share

11 (Unedited)

"So you, being a cold guy was actually frustrated and lost, huh? At hindi mo alam kung paano magseryoso?" I teased.

"Sort of," he shrugged and leaned comfortably in the sofa. Lumipat ako ng upuan at mas lumapit sa tabi niya. Sumandal pa ako.

"Pero sige, pag-usapan natin."

Niyakap niya ako hanggang sa parang nakahiga na rin ako sa kaniya.

"Saan ba dapat magsimula?" isip niya.

"Noong nabasa ko 'yon, hindi talag
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status