Share

13 (Unedited)

naramdaman ko na lang ang panghihina ng katawan ko at ang panlalabo ng aking mga mata. pa si Baji because he already joined Valhalla... I failed Vivien! Please help me persuade Baji. Please help me bring Baji back. The fight is getting near. Vivien, please!"

Baji's.... Shit, I need to get out of here. I've been asleep for more than a week! Fuck, fuck, fuck! Tinignan ko ang mga aparatong nakasaksak sa akin. Hindi ko alam kung saan dito ang una kong kukunin.

"Darling? What are you doing?" natigilan ako ng biglang pumasok si mom, kasama si tita Naomi, Mikasa's mother.

"Hey sweetie! How are you?" bati ni tita Naomi sa akin habang nilalapag sa side table ang dala-dala nitong pagkain.

"I'm fine tita. Where's Mika-chan?" tanong ko.

"She's still in school. Pupunta siya dito mamaya." nakangiting sagot ni tita sa akin. Napahinga ako ng
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status