Final Chapter

Reen

"Zabi, tama na ang paglalaro. We're going to eat," sabi ko habang nag-aayos ng mga kasangkapan na aming gagamitin para sa 'ming tanghalian.

Napangiti ako nang maramdaman na huminto ang anak ko mula sa paglalaro. 

I am blessed to have an obedient and submissive child. Ewan ko, pero tila natutunaw ang puso ko habang pinagmamasdan siyang papalapit sa akin.

"Mommy, where's Daddy? Hindi ba siya magla-lunch kasabay natin?" mahinang tanong niya habang nakatitig sa mga mata ko. 

"No, baby. Hindi natin makakasama si Daddy sa araw na ito, marami kasi siyang aasikasuhin dahil ilang linggo na 'yon hindi nagpapakita sa kumpanya nila, marami siyang kailangan

CCmonogatari

A/N: Maraming salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po sa mga typo. At dahil mahal niyo si Ccmonogatari, may special chapter po ito. ☺️ Godbless everyone!

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status