Heiress of Fire
Heiress of Fire
Author: Wengci

Chapter 1

Isang nakakaindayog na sayaw ang pumailanlang sa bar na iyon sa resort kung saan sini-celebrate ang ikadalawampu't tatlong kaarawan ng kaibigan niyang si Casey.  Naka-book sila para sa tatlong araw  sa isang three-star hotel and resort sa El Nido kasama ang mga boyfriend ng mga ito.  Maraming tao dahil summer at maraming turista kapag ganitong panahon.  Alas-dies pa lang naman ng gabi at naka-isang bucket pa lang naman sila ng beer.

Tatlo silang magkakaibigan noong college na hanggang ngayon ay lagi pa ring magkakasama; si Casey, Jenny at siya.  Sa kanilang tatlo ay siya ang pinakamayaman.  At hindi lang basta mayaman.  Their family owns top hotels and resorts in most parts of Palawan, at may iba pang negosyong itinayo ang Lolo at mga magulang niya.  Tubong Dumaran ang kanilang pamilya na nagmamay-ari ng ekta-ektaryang lupain kung saan matatagpuan ang Hacienda Falcon.

Siya si Olivia Martina Falcon Montañez.  One of the heiress of Don Romano Falcon.

Maykaya din naman ang mga kaibigan niyang sina Casey at Jenny dahil mga propesyunal ang mga magulang.  Pero milya-milya ang layo ng yaman niya sa mga ito.  However, that doesn't affect their friendship.  Sa katunayan ay sapat na sa kanila kahit kwentuhan lang sa tabing dagat o kaya ay sa coffeeshop.

Pero ngayon ay hindi nila pag-a-ari ang beach resort na pinuntahan.  Gusto niyang malayang makakilos.  Hindi niya magagawang uminom at sumayaw kapag sa Falcon Resort sila nagpunta.  Isa sa mga dahilan kung bakit sa El Nido sila nag-celebrate ng birthday ni Casey ay para maiba daw ang environment niya.  Her boyfriend, or ex-boyfriend rather, na si Rico, cheated on her, na kung hindi pa niya pinuntahan sa opisina nito ay hindi niya matutuklasan. Si Rico ay isang anak ng Vice Mayor sa Puerto Princesa, matanda lang sa kanya ng dalawang taon.  Makisig ito at matamis magsalita.

"Hindi ko naman talaga gusto ang Rico na 'yun para sa 'yo, masyadong mayabang,"  wika ni Cassey na sinang ayunan naman ni Jenny. 

"E bakit naman ayaw nyang tanggaping hiwalay na kayo?  May magagawa ba siya kung ayaw mo na?"  tanong ni Jenny.  Nung isang linggo lang siya nakipaghiwalay pero hanggang ngayon ay ayaw siyang tantanan ni Rico. 

Isang taon na siyang regular na pumapasok sa kumpanya mula nang maka-graduate.  Siya ngayon ang humahawak ng Falcon Manpower Services at Falcon Travel Agency katulong ang kapatid na si Ellise at pinsang si Anthony.  Aktibo pa naman mga magulang sa iba pang negosyo ng pamilya tulad ng Mining, Hotel and Resort at ang binabalak nilang pagpapatayo ng condominium.  Ang opisina nila ay matatagpuan sa sentro ng Puerto Princesa.  At dahil sa pag-iwas niya kay Rico ay halos apat na araw na siyang sa Dumaran nag-o-opisina.

She hated liars and cheaters.

"Akala ko pa naman matino 'yang Rico na yan.  Buti hindi mo pa siya pormal na naipapakilala sa pamilya mo," wika pa ni Jenny.  Isa rin ipinagpapasalamat niya dahil hindi nya pa ito nadala sa Dumaran para ipakilala sa pamilya.  Isa pang masakit sa kanya'y kaya siya niligawan ni Rico ay dahil sa yaman at impluwensya ng pamilya niya.  Rico has an ambition to enter politics in Palawan, at malaking bagay kung siya ang mapapangasawa nito.

"Gusto ko nang pagdudahan ang gandang taglay ko,"  wika niya sa mga kaibigan.  "They all see me as a walking investment."  

May pait sa ngiti niya nang maalala kung paano siya pinaikot ni Rico sa mga kasinungalingan nito.  Isang taon din niya itong naging ka-relasyon bago niya nalaman na may iba itong kasintahan na mas matagal pa kaysa sa kanya.

Ang una niyang naging boyfriend ay first year college pa lamang siya pero binantaan ng Papa niya ang lalaki para layuan siya dahil masyado pa daw silang bata.  Dahil likas na matigas ang ulo niya, nagpatuloy sila sa kanilang relasyon.  But later on, she found out that her Dad paid her ex-boyfriend just to leave her alone.  At nasaktan siya doon.  Ngayon naman ay isang oportunistang si Rico ang nanloko sa kanya.  Inilihim niya ang pakikipagrelasyon niya kay Rico dahil hindi niya gustong manghimasok na naman ang pamilya niya.  Pero sa hiwalayan din pala mauuwi.  Hindi niya alam kung bakit dalawang beses nang naging issue ang kayamanan ng pamilya nila sa relasyong hinahangad nya.

"Of course not!"  kontra naman ni Casey.  "Hindi mo ba nakikita lahat yata ng kalalakihan dito sa 'yo nakatingin?"

"You're hopeless romantic,Olive, kaya  madali kang nakuha sa matatamis na salit ni Rico,"  katwiran naman ni Jenny.

"So it's my fault."  Inubos niya ang laman ng boteng hawak.  "F*ck all men."  Ibinagsak nito sa mesa ang bote.  Kahit paano'y masakit sa kanya ang paghihiwalay nila ng boyfriend.

"Hey.. easy...  let's forget about Rico, past tense na 'yun.  Enjoy the night, it's my birthday.  Malay mo, dito mo pala makikilala si Mr. Right." Tinawag ni Casey ang waiter at um-order pa ng isang bucket ng beer.

"I'm not looking for Mr. Right anymore.  I'm here to look for fun,"  madiin naman niyang sabi.

"Then fun it is,"  sang-ayon naman ng dalawa.  

"Nakita mo ba ang isang iyon?"  Itinuro ni Casey ang isang lalaking umiinom mag-isa sa sulok ng bar na iyon.  "I think he's hot at kanina ko pa napapansing patingin-tingin sa 'yo."

Napansin na iyon ni Olive nang um-order siya kanina ng beer sa bar counter.  Walang kasama ang lalaki at pinili pa ang pwestong halos hindi natatamaan ng liwanag.  

He's a loner, she said to herself. 

"I told you, I am looking for fun.  Sa tingin ko dun, he's boring," salungat niya.

"But admit it, he's goodlooking,"  wika ni Cassey at nakita niyang kinawayan nito ang lalaki nang magtama ang mata ng mga ito.  "Kung hindi lang magagalit si Andre magpapakilala ako dyan."  Ang tinutukoy nito ay ang long-time boyfriend na kasama rin nila sa resort na 'yun.

Nakita niyang ngumiti naman ang lalaki kay Cassey. 

"I think we've found your date for tonight," sulsol naman ni Jenny na agad niyang tinanggihan.

"Oh no...  Hindi ko kailangan ng date," agad niyang wika sabay ang pag-iling.

"Sige na.  Kami may kasama tapos ikaw mag-isa?  E di nagmumok ka lang at iisipin na naman ang panloloko ni Rico?" ani Jenny.

"I'm fine.  Pumunta na kayo sa mga boyfriend nyo.  I can manage on my own,"  taboy niya sa mga kaibigan.  Si Andre ay boyfriend ni Cassey at si Ronald naman ay boyfriend ni Jenny.  Kasalukuyang naglalaro ng billiard ang dalawang lalaki sa ibang bahagi ng resort na 'yun.

Nang mapatingin siya sa lalaki ay sa kanya ito nakatingin.  Hindi niya maintindihan kung bakit siya na-concious bigla.  Tila laser ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya.  Tumayo ito at um-order ng panibagong inumin sa barista.

He's tall, might be six footer or just less.  Rugged-look sa suot nitong polo na nakatupi sa siko ang sleeves.  Ang pantalon nito'y kupas at nakasuot ito ng boots.  He looked like Brad Pitt. Halatang may edad na ito, probably in his late twenties or early thirties.  At kahit sa malayo ay makukuha agad niya ang atensyon ng mga tao dahil sa sumisigaw nitong sex appeal.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status