Chapter 12

Ibinagsak ni Olive ang telepono sa mesa nang matapos ang ring at hindi iyon sinagot ni Gregor.  Tinawagan din siya ng manager ng banko na pinakansela ni Gregor ang renewal ng loan nito.  Alam niyang wala na rin itong balak pang maging supplier at contractor ng itatayong condominium.

Tumayo siya at pinuntahan ang opisina ni Anthony.  Kasalukuyan itong nagdi-discuss sa secretary tungkol sa schedule nito maghapon.  Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na rin ang secretary.

"Tumawag si Ms. Corpuz, binawi na ni Gregor ang renewal ng loan niya." 

"So it's Gregor now,"  wika nitong nakatitig sa kanya.  Pinilit niyang manatiling pormal sa harap ng pinsan sa kabila ng ibang kahulugan sa tinig ni Anthony.

"I suggest we still get him as the contractor and supplier of the Falcon Condo.  By then, baka mapapapayag natin siya na ipagbili ang lupa."

"At kung hindi

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (2)
goodnovel comment avatar
Maria Cristina Carreon-Miraflor
thanks Ms weng ......
goodnovel comment avatar
Jhenn Gumata
thank you po sa update miss weng,excited for new chapter.., love all your story......️......️......️...
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status