Share

Chapter 21

"Did you receive the flowers?" tanong ni Gregor sa kanya nang tumawag para kompirmahin ang dinner nila.  

"Yes.  Thank you..."

"Hmmm... Bakit parang may kasunod pa 'yang sasabihin mo?"

"I'm sorry... May family dinner kami dahil dumating sina Mama."

"So... Our dinner is cancelled," he assumed.  

"Some other time maybe?" 

"Text me when you get home, mag-o-overtime na lang ako sa opisina," wika nito.  

"Hindi na, Gregor.  Bukas na lang ng umaga siguro.  Hindi naman ako papasok nang maaga," suhestyon niya dahil hindi niya alam kung anong oras sila makakauwi.  Masyadong gagabihin si Gregor.  Isa pa, ihahatid siyang tiyak ni Carter sa condo niya.  Ayaw niyang magkaabot ang dalawa doon.

"Okay sige, tatapusin ko lang ang trabaho ko dito sa opisina uuwi na rin ako.  I might get some of my things at my apartment and then I'll go straight to San Luis."

"Bakit sa San Luis?" 

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status