Share

Chapter 29

Lunes ng umaga nang bumalik si Gregor sa opisina ni Olive.  Sigurado siyang naroon na ang dalaga dahil alam niyang may meeting ang members of the board kapag Lunes.  

Hindi niya alam kung paano siyang napadpad sa VIP parking ng Falcon Building.  Dahil marahil punuan sa ibaba kaya't pinaakyat siya ng security guard kung saan nagpa-park ang mga Falcon.  Nang paliko na siya patungo sa elevator ay may naulinigan siyang nag-uusap na marahil ay naghihintay doon. 

"Mapapapirma mo ba si Mr. Angeles ng kontrata  ngayong linggo?" tanong ni Anthony.  Ang kasunod niyang narinig ay ang tinig ni Olive.

"Don't rush things with me, Anthony.  Ni hindi ko pa nagagawa ang kontrata."

"Sabi ko naman sa 'yo, isantabi mo na lang muna ang ibang trabaho.  Make this your priority.  Baka magbago pa ang isip ni Mr. Angeles."

"Hindi naman siguro..."

"But we need to rush this.  Remember what your father told you, pap

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (6)
goodnovel comment avatar
Che Acala Paragas
tama yan Gregor ipakita mo na hindi ka kayang paikutin ng mga Falcon
goodnovel comment avatar
Editha Rejano
pls update
goodnovel comment avatar
Editha Rejano
bakit kelannhan magbayad para magbasa
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status