CHAPTER 11: TWINS

Bella's POV

Pagkagising ko  nasa  kama  na  ako  ni  Freak,  agad  akong bumangon  kahit  nahihilo  pa  rin  ako. Nakahinga  ako nang maluwag nang makita kong walang tao sa loob ng headquarters ng Black Dragon Gang bukod sa akin. Tahimik akong lumabas.

Habang tinatahak ko ang malawak na garden ng RDU ay bigla akong nakarinig ng kahol ng aso. Nilingon ko ito, nakita ko ang isang chiwawa dog na nakatingin sa akin. Ang cute! Kumuha sa atensiyon ko ang dog tag nito. Panther. Iyon ang pangalan na nakaukit doon.

Umupo ako at ngumiti sa aso. "Panther ang name mo?" Tumahol siya na ikinagulat ko. Infairness, matalino ang aso.

"Panther!" malakas na tawag ng lalaki sa aso na nasa harapan ko ngayon.

Pinagmasadan ko ang lalaking ito. Nakasuot siya ng eyeglasses at magulo ang kanyang buhok na tila kagigising

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status