CHAPTER 13: JARVIS TO THE RESCUE

Alex's POV

Hindi ko kayang pigilan si Xander, natatakot ako para kay Bella. Maaari siyang mapahamak! Agad akong tumakbo sa baba at tinawagan si Jarvis upang ipaalam kung nasaan si Bella.

"Emp, nandito kami sa rest house namin sa Batangas. Nandito rin si Bella at nasa bingit siya ng kapahamakan."

"Sh*t!" rinig ko na mura niya.

Pagkababa ko ng telepono ay agad akong bumalik sa taas. Pagdating ko'y nakita kong duguan ang katanang gamit ni Xander. Nakahiga silang dalawa. Nilapitan ko agad si Bella dahil tila naririnig ko pa rin ang boses ni Emp.

"Humanda ka kapag may nangyaring masama sa kanya." Paikot-ikot na ito sa aking isip.

Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa laban nila, isa lang ang sigurado ko, naging madugo ito. Pati ang sahig ay may dugo, hindi ko alam kung ano ang una kong gagawin. Pagsilip ko sa bintana'y nakita ko ang mga maid na n

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (1)
goodnovel comment avatar
Froilan Villuan
Okay na Sana taas naman ng pointa
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status