CHAPTER 108.3: KAIBIGAN

Bella’s POV

Sa gulat ko na makita ko si Kuya Rei ay hindi na ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Ang sumunod na nangyari ay mabilis na naglakad si Kuya Rei palabas ng elevator at hinawakan ang braso ni Snow nang mahigpit.

Oh shit!

Tama nga si Snow. Nakabantay si Kuya Rei talaga. Kailangan kong gumawa ng paraan.

“Bitiwan mo ako,” nanggagalaiting wika ni Snow.

“Ilang beses ko ba kailangang sabihin sa iyo na tigilan mo na si Katana, Snow,” matigas na wika niya at hinila si Snow palayo mula sa elevator. Dahil doon ay mabilis na hinawakan ko ang braso ni Snow na dahilan na mapatigil sila sa paglalakad.

Ang eksena ay para kaming may tug of war.

Marahas na nilingon kami ni Kuya Rei. Doon lang niya ako napansin at sinulyapan. Kitang-kita ko ang kanyang pagkagulat sa kanyang mga mata.

“Bitiwan mo siya,” mahinanon na sabi ko.

Pinaglipat lipat niya ang kanyang tingin sa aming dalawa ni Snow. “Ano ang ginagawa mo rito, Bella?” seryosong tanong niya.

“Dito ako nag aaral,” tipid kong sagot.

Salubong
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status