CHAPTER 108.5: MASAKIT?

Bella's POV

Nawala ang atensiyon ko kay Hana na makita ko si Snow na lumapit kay Kuya Rei.

Walang salita na sinampal niya si Rei na kinagulat ko—naming lahat.

Tinignan ko si Hana na nanlilisik ang mga matang nakatingin kay Kuya Rei.

Tumaas ang sulok ng labi ni Kuya Rei habang nakatingin kay Snow.

“Baka gusto mo pang dagdagan?” sarkastikong tanong niya kay Snow.

Itinaas ni Hana ang kanyang kamay pero bago lumanding iyon sa mukha ni Kuya Rei ay napigilan na niya ito.

Nagkatitigan ang dalawa.

“Bakit mo pinigilan? Masakit? ” sarkastikong tanong ni Snow. “Pero kulang pa iyan sa mga ginawa mo sa akin.”

“Ano’ng ibig sabihin mong sabihin, Snow?” kunot noong tanong ni Katana.

“Bakit hindi mo tanungin ang pinsan mo?” serysong wika niya at marahas na hinablot niya ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Kuya Rei.

“Tama na iyan!” sabat naman ni Hana.

Nagmartsa si Hana papunta sa amin at hinila kami palayo sa kanila.

Napangisi na lamang ako nang magtama ang mga mata namin ni Kuya Rei.

“Snow hin
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status