Share

CHAPTER 120.3: DINNER

Bella's POV

"Nagseselos ka ba kay Taki?" marahan na tanong ko.

"Ako? Oo naman," mabilis na sagot niya. "Normal lang naman siguro iyon, Bella."

"Bakit naman?" takang tanong ko sa kanya.

"Bella... Kalahati ng buhay mo ay kasama mo na si Taki. At masasabi ko na kilalang kilala niyo na ang bawat isa," mahinahong wika niya.

"Hmmm.. Totoo ang sinabi mo at hindi ko iyon itatanggi," napapatangong sabi ko. "Pero ang pagmamahal na meron ako kay Taki ay pagmamahal bilang kaibigan lamang."

Napatitig sa akin si Jarvis. "Kahit ba minsan ay hindi ka na in love sa kanya?"

"Iyong totoo?" sabi ko. "Hindi. Sa iyo ko lang iyon naramdaman, Bf."

Naramdaman ko na hinawakan ni Jarvis ang aking mga kamay at marahan na hinalikan iyon.

Mahinang napasinghap ako na maramdaman ko ang labi niya sa ibabaw ng kamay ko.

"Alam mo bang sobrang sobra ang pasasalamat ko sa Itaas na ibinalik ka Niya sa akin," mahina niyang wika.

"Ako rin. Nagpapasalamat ako ng binigyan pa tayo ng second chance," nakangiting wik
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status