Afreet's Fallen Angel.
Afreet's Fallen Angel.
Author: Louisa_Marchacha
PROLOGUE

Afreet's Fallen Angel

(PROLOGUE.)

*BANG*

Isang putok ng baril.

*BANG*

Isa pang putok ng baril.

*BANG* *BANG* *BANG*

Tatlong sunod-sunod na putok ng baril ang nangingibabaw sa isang madilim na kwarto kung saan naka-pwesto ang isang kulay asul at malaking drum ng tubig.

Nakapaloob doon ang lalaking walang buhay na nakadilat ang mga mata. Makikita rin ang takot sa mga ito, tila ba'y nakakita ng isang nakakatakot na halimaw o isang malaki at mabangis na oso. Tumutulo rin ang dugo galing sa ulo nito na humahalo sa malinaw at malinis na tubig galing sa maduming lababo.

Sa isang gilid ay nakatali naman ang isang maliit na batang babae sa isang malaki at mahabang bakal. Nangilid ang luha nito matapos mapanood ang karumal-dumal na pangyayari sa harapan niya.

"Watch closely, you'll be like me once I own you." Tumawa ang lalaking may hawak na latigo't nilapitan siya. "Come here, baby girl." he sweetly called the child.

Hindi malaman ng bata kung iiyak ba siya o magpupumiglas kung sakaling hawakan 'man siya ng lalaking ito. Bata 'man siya kung titingnan ngunit ang kakaibang talino niya ay hindi maiiwasan. 

Kalauna'y nakalapit na ang lalaki. Ang kakila-kilabot na ngisi sa labi nito ay hindi 'man lang napawi o nabura, ang mapang-asar na hitsura ay hindi 'man lang naiba at ang kilay na nakakunot ay hindi 'man lang kumurba. It's like seeing a demon who just came out of hell.

"I'm very sorry if I need to do this but... this will hurt..." Inalis nito ang tali ng batang babae at malapad ang ngising tinitigan ito sa mga mata. After that, he forced the kid to turn around and then he leaned closer. "Really... Really..." bulong nito sa kaniyang tainga. "Bad!"

"AHHH!!!!"

•••

End of Prologue.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status