Share

21 Guide

I GROANED WHEN I moved my body but with my eyes still closed. My down there was sore. I quickly opened my eyes when I remembered what happened last night. Napabalikwas naman agad ako sa gulat dahil mukha ni Chadleen na nakayuko habang nakatanaw sa akin ang nabungaran ko. We even bumped our heads and tended to them right after.

“Chadleen Iya!” sigaw ko habang sapo iyong natamaang parte ng noo ko. “Bakit kasi ang lapit mo?! Ayos ka lang?” nag-aalalang tanong ko sa kanya kapagkuwan.

Tumango-tango naman siya habang hawak din iyong noo niya. I silently hissed when I felt my soring bud again. Gosh… I admit that the sex was so fetch but the consequence when you wake up the next day, you lost all the fairytales. Sakit na lang talaga ang naiwan.

“Anong oras ka na nakauwi kagabi?” she asked me.

Napatitig ako sa kanya dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. I raised my arms to check on it. Napakunot ang noo k

Illinoisdewriter

Your gems, reviews, and comments will be highly appreciated as they will help me a lot in my writing journey here. Thank you and God bless! đź’—

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status