52

Sandro

"Hey! Are you okay?" Nag-aalalang tanong ko kay Baldo nang buksan ko ang pintuan at bumungad sa akin ang kanyang mukha na tigmak ng luha, parang kanina pa ito umiiyak. Hindi ko alam pero parang pinipiga ang aking puso habang tinitingnan ko siya ngayon.

"Ano bang nangyari?" Hindi ko mapigilang itanong dito, wala pang isang oras mula nang umalis ito sa resthouse at alam kong wala itong balak na bumalik agad dito kaya pakiramdam ko ay may hindi magandang nangyari sa kanya para bumalik ito rito.

"He's cheating on me, Sandro." Sambit ni Baldo sa mahinang boses, parang wala na itong lakas pa para magsalita, pumasok ito sa loob ng resthouse at nagtungo sa may sala, kunot-noong nakasunod lamang ako sa kanya.

"Ano bang pinagsasabi mo?" Tanong ko rito dahil hindi ko masundan ang sinasabi nito, medyo naguguluhan pa rin ako.

"Rowan is cheating on me, ito na ba iyong karma ko? Because I'm also doing this thing with you behind his back." Sagot nito sa akin at naihilamos na lamang ang mga kamay sa kanyang mukha habang umiiyak ito.

Hindi ko mapigilang mapalunok ng laway habang nakatingin lamang ako sa kanya, gusto kong magalit kay sir Rowan dahil sa ginawa niya kay Baldo pero alam ko kasing wala rin naman itong kasalanan, hindi niya naman totoong boyfriend talaga si Baldo kaya kahit na sino pa ang ikama nito ay wala na akong pakialam.

Pero tangina naman, sana man lang ay hindi nito ipinakita kay Baldo ang kagaguhang ginagawa niya. Buong akala ko pa naman ay seryoso si sir Rowan kay sir Memo.

"We should stop this, Sandro. Gusto kong magalit ngayon kay Rowan but I am just as guilty as him, ayoko siyang sumbatan sa nagawa niya dahil pareho lang naman kami." Sambit ni Baldo at mas lalo pa itong napaiyak na para bang hindi nito alam kung ano ang gagawin.

Napabuntong-hininga na lamang ako habang nakatingin sa kanya, parang gusto kong sumang-ayon na lamang sa gusto niyang mangyari pero alam ng isip at puso ko na ayokong ibigay sa kanya ang hinihingi niya sa akin ngayon. Dahan-dahan akong naglakad palapit kay Baldo at hinawakan ang kanyang kamay.

"Halika," mahinang sambit ko rito.

"What are you doing?" Takang tanong nito.

"Hey! Saan mo ba ako dadalhin?" Muling tanong nito pero kagaya sa nauna nitong tanong ay hindi ko ito sinagot, hinila ko lamang ito hanggang sa makarating kami sa may kusina at doon ko pa lamang binitiwan ang kamay nito. Nagtungo ako sa may refrigerator at binuksan iyon, kumuha ako ng apat na lata ng beer at ibinigay sa kanya iyon.

"Iinom mo lang 'yan at makakalimutan mo rin ang nangyari." Sambit ko rito kahit na hindi ko naman talaga kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni sir Rowan, ipinagpalagay ko na lamang na nakita nito si sir Rowan na may ibang kasama sa hotel room nito.

"That's bullshít, you're not helping me, Sandro." Reklamo ni Baldo at hinawi ang aking kamay na may dalang beer na kanina ko pa binibigay sa kanya.

"Come on, Baldo. Wala ka na rin namang magagawa, kahit na magwala ka pa rito, umiyak ka ng isang balde ng tubig ay wala rin namang magbabago sa mga nangyari." Sambit ko rito at muling inabot sa kanya ang lata ng beer pero inismiran lamang akk nito.

"That's why you want me to get drunk? Bakit may mababago ba kapag naglasing ako?" Inis nitong tanong sa akin, nginisihan ko lamang ito ng maloko.

"Wala pero panandalian mo namang makakalimutan iyong mga nangyari, panandalian mong makakalimutan iyong sakit." Tugon ko rito at hindi ko alam pero bigla akong napahinto dahil sa huli kong sinabi sa kanya.

"Parang kailangan ko ring uminom ngayong gabi." Sambit ko kay Baldo at pekeng ngumiti sa kanya, inilapag ko sa mesa ang apat na lata ng beer dahil ayaw nitong kunin iyon, kumuha ako ng isang lata at binuksan iyon. Wala na akong sinayang na oras pa at agad kong tinungga ang alak habang nakakunot ang noo na nakatingin lang sa akin si Baldo.

"May tanong ako sa'yo, okay lang ba?" Tanong ko kay Baldo pagkatapos kong inumin ang alak, nagkibit-balikat lamang ito pero hindi ito nagsalita kaya naman ipinagpalagay ko na lamang na okay lang sa kanya.

"Anong nararamdaman mo ngayon?" Tanong ko rito at muling tumungga ng alak, nang tingnan ko si Baldo ay parang malalim ang iniisip nito. Dinig ko ang malalim na paghugot nito ng hininga at pagkatapos ay tumingin sa akin, hindi ko mapigilang pagmasdan ang mga mata nito.

"Hindi ko alam, Sandro. I know this is strange pero parang hindi ako sobrang nasaktan nang makita ko si Rowan na may ibang lalaki na katabi sa kama. Fuck! Maybe this is because of my conscience, dahil sa ginagawa natin kaya ko ito nararamdaman ngayon." Tugon ni Baldo na parang gulong-gulo na rin sa kanyang nararamdaman, wala na itong nagawa pa kundi ang kunin ang isang lata ng beer at binuksan iyon.

Gusto ko sanang sabihin sa kanya na normal lang naman ang nararamdaman niya ngayon, gusto kong sabihin sa kanya na kaya siya hindi gaanong nasaktan sa nasaksihan niya ay dahil hindi naman talaga sila ni sir Rowan, hindi niya naman talaga ito mahal. He is just fucking confused withhis feelings right now at ayoko nang dagdagan pa iyon.

"Kalimutan muna natin ang lahat at iinom nalang natin ito, Baldo." Sambit ko rito at ikinampay ang aking beer sa kanya, napailing-iling na lamang ito habang sabay naming tinungga ang aming beer.

Tahimik lamang kami habang umiinom, hindi na namin namalayan pa ni Baldo na naubos na namin ang apat na lata ng beer.

"You still have beers? I still want more." Sambit ni Baldo at hindi ko maiwasang mapaismid nang makita ang mapungay nitong mata, parang unti-unti na itong tinatablan dahil sa nainom na beer.

"Yeah, marami pang beer sa loob na ref." Walang gatol na tugon ko kay Baldo at binuksan ang ref, muli akong kumuha ng apat na lata ng beer. Hindi naman siguro magagalit si sir Memo kung maubos ko ang beer dito dahil hindi naman ito mahilig uminom ng beer.

"Here," sambit ko at inabot kay Baldo ang isang lata ng beer habang inilapag ko naman sa mesa ang iba pa. Pagkaabot ni Baldo sa beer ay mabilis nitong binuksan iyon at nilagok na para bang umiinom lang ito ng tubig.

"Hey! Dahan-dahan lang at marami pa namang beer dito." Sambit ko rito at pasimpleng ngumiti sa kanya pero hindi talaga ito nagpapigil at dire-diretso lang itong uminom ng alak hanggang sa sumuray-suray na lamang ito, mabilis naman ang aking mga kamay na sinalo si Baldo.

"Lasing ka na, Baldo. Umupo ka muna rito." Sambit ko pero umiling-iling ito at imbes na maupo sa upuan ay sumandal lamang ito sa may mesa.

"Give me another can of beer please." Sambit ni Baldo dahilan para mapataas ang aking kilay, sa paraan kasi nang pagkakasabi nito ay para bang akala nito ay nasa loob siya ng isang bar at umu-order lang siya ng beer.

"Tama na 'yan, Baldo." Tutol ko rito at inagaw sa kanyang kamay ang lata ng  beer na wala ng laman.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status