Kabanata 54

Memo

"Sir Memo, kanina ka pa hinahanap ni ma'am Lorraine." Bungad sa akin ni Sandro pagkarating ko sa resthouse dahilan para mapakunot ang aking noo. Hanggang ngayon ay medyo nakakaramdam pa rin ako ng awkwardness dahil at hindi ko matingnan si Sandro ng diretso sa kanyang mga mata dahil palagi na lamang sumasagi sa aking isipan ang nasaksihan ko kagabi sa pagitan nila ni Baldo.

"I forgot my phone in my room, I'm gonna call her now." Tugon ko lamang kay Sandro at pumasok na sa loob ng resthouse.

"Nandito si ma'am Lorraine, sir Memo." Mahinang sambit ni Sandro pero sapat na para marinig ko ito, napatigil ako sa aking paglalakad at kunot-noong lumingon sa kanya.

"What?" Tanong ko rito para makompirma kung totoo ba ang pagkakarinig ko sa kanyang sinabi.

"Nandito si ma'am Lorraine." Sambit ni Sandro at hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, magiging masaya ba ako na nandito si mommy o dapat na akong kabahan dahil parang may ideya na ako kung bakit ito nagtungo rito.

"Nasaan si mommy ngayon, Sandro?" Tanong ko rito.

"Ang sabi niya sa akin ay magpapahangin lang daw siya sa may baybayin." Tugon sa akin ni Sandro at tumango-tango lamang ako sa kanya bago ako muling lumabas ng resthouse at nagsimula na akong maglakad patungo sa may baybayin na ilang metro lamang ang layo mula sa aming resthouse.

Nagpalinga-linga ako sa paligid at hinanap si mommy, hindi naman ako nahirapang hanapin ito lalo na sa suot nitong damit na matingkad at ang malaki nitong sumbrero na hawak-hawak nito dahil nililipad ito ng malakas na hangin.

"What are you doing here, mom?" Walang gatol kong tanong dito kaya agad itong lumingon sa akin at ngumiti nang makita ako.

"Is that how you greet your mom, Memo?" Tanong nito habang naglalakad ito palapit sa akin.

"Hindi ko alam na pupunta ka rito, mom." Sambit ko rito pero nagkibit-balikat lamang ito.

"I'm just visiting you, gusto kong tingnan kung okay ka lang ba rito." Tinaasan ko lamang ito ng kilay.

"Come on, you don't like this place, mom. Huwag mong sabihin sa akin na pinapunta ka ni dad dito para pilitin akong ipakasal sa lalaking hindi ko kilala?" Akusa ko rito dahilan para mapakunot ang noo nito at umakto na parang wala itong alam sa sinasabi ko ngayon sa kanya.

"I'm not going to marry a stranger, mom. You should help me convince dad that the marriage is just a terrible idea. I'm sure marami pa namang paraan para maging mas matibay ang kontrata sa pagitan ng dalawang kompanya." Sambit ko kay mommy pero napabuntong-hininga lamang ito na para bang naaawa ito sa kalagayan ko pero wala na itong magagawa.

"Kung ako lang ang masusunod ay hinding-hindi kita hahayaang ipakasal sa lalaking hindi mo naman talaga mahal, Memo. Pero alam mo naman ang daddy mo, kapag nagdesisyon na ito ay hinding-hindi na magbabago ang isip nito. Your dad is hard-headed, para sa kanya ay iyon lang talaga ang tanging paraan para maging matibay ang kontrata sa pagitan ng dalawang kompanya." Paliwanag sa akin ni mommy at hinawakan nito ang aking balikat at nginitian ako na para bang humihingi ito ng pasensya sa akin.

Alam ko namang hindi niya rin gugustuhing mapunta ako sa lalaking hindi nito kilala, gusto ko man itong pilitin na tulungan ako ay hindi na ako nagpumilit pa dahil baka ito pa ang pag-awayan nila ni daddy, ayokong mangyari iyon.

Napabuntong-hininga na lamang ako at itinuon ang aking tingin sa malayong parte ng karagatan, nanaig ang katahimikan sa pagitan naming dalawa.

"What is he like?" Tanong ko kay mommy makalipas ang ilang minutong katahimikan sa pagitan naming dalawa.

"Ha?" Nakakunot ang noong sambit nito.

"My future husband, what is he like? I hope he's not that too old for me and he better not be a smoker or else I will file a divorce after a month of our marriage." Tanong ko kay mommy dahilan para pasimple itong mapangiti.

"I only saw him in the picture, he's handsome. One thing's for sure, he is not too old for you and I don't know if he smokes or not." Tugon naman ni mommy at tumango-tango lamang ako.

Hindi ko maiwasang mapalunok ng laway habang iniisip na talagang wala na akong kawala, mukhang matutuloy talaga ang kasal pumayag man ako o hindi.

"Well, I guess we'll find out tomorrow if he smokes or not." Muling sambit ni mommy dahilan para mapatingin ako sa kanya na nakakunot ang noo.

"What do you mean, mom?" Takang tanong ko rito.

"We'll have a dinner party tomorrow with the Palmer family." Tugon nito sa akin at hindi ko na mabilang pa kung ilang beses na akong napakunot noo dahil sa gulat at pagtataka.

"Okay, what is happening, mom?" Tanong ko dahil sobrang naguguluhan na ako sa mga nangyayari, hindi ko ko pa nga lubusang napoproseso sa aking utak ang ideya na ikakasal ako sa lalaking hindi ko kilala tapos ngayon naman ay may dinner party na kasama ang pamilya ng lalaki.

"I'm not ready for this meet and greet, mom. God! Can dad at least give me time to think all of this?" Stress kong sambit rito at napabuntong-hininga na lamang.

"It's your dad's decision, Memo. That's why I'm here, babalik na tayo sa maynila bukas. This is all you wanted right? You don't want to be here in the first place, nakausap ko na ang daddy mo and he agreed na pwede ka nang bumalik sa bahay." Sambit ni mommy na para bang sinasabi nito na dapat ay maging masaya na ako dahil makakabalik na ako sa dati kong buhay, that I'm not stuck in this place anymore. Pero kung ang pagpapakasal naman ang kapalit nito ay mas pipiliin ko na lamang na manatili rito sa isla paraiso.

"This is ridiculous, mom. I'm a grown up already, may sarili na akong desisyon at hindi ako babalik sa maynila bukas." Mariin kong sambit kay mommy pero umiling-iling lamang ito na para bang hindi nito nagustuhan ang sinabi ko.

"Don't make this too hard for me, Memo. Alam mo bang inutusan ng daddy mo ang ilang bodyguards niya na sunduin ka rito at ibalik sa maynila sa ayaw o sa gusto mo? Mabuti na lang at nakausap ko ito at nakumbinsi na ako na lang ang susundo sa'yo rito." Paliwanag sa akin ni mommy at dinig ko ang malalim na paghinga nito na para bang nai-stress na rin ito sa mga nangyayari.

Gusto kong maawa sa kalagayan ni mommy ngayon dahil parang ito ang naiipit sa pagitan namin ni daddy.

"I don't know what to do anymore, mom." Mahinang sambit ko at tinalikuran na ito, marahan akong naglalakad palayo sa kanya nang marinig ko ang pagtawag nito sa aking pangalan.

"Memo,"

"Hmm?"

"The wedding is set for next week, everything is ready. All you need to do is show up in the wedding." Sambit ni mommy dahilan para maikumyos ko ang aking kamao sa sobrang galit. Hindi ko alam kung kanina ako magagalit.

"Great," tanging naitugon ko na lamang at tuluyan na akong naglakad palayo.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status