Share

CHAPTER 25.1

"Tutulong ako sa paghahanap ng file, dad. Magpapatulong ako sa secretary ko—"

"Don't!" Sabay na pigil nila ni Mr. Vasquez sa akin. Nagtataka ko silang tinignan.

"Mas mabuti kung mag-isa kang kumilos sa bagay na ito, Kheene.." Dad said.

"Why?" Takang tanong ko.

"Hindi maganda ang pakiramdam namin sa secretary mo, Kheene. I know, matagal mo na siyang kasama sa trabaho. But now.."

Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila, ngunit sumang-ayon pa rin ako sa kanilang kagustuhan. Pero naguguluhan pa rin talaga ako..

"By the way, how's your marriage life?" Pag-iiba ng topic ni dad.

Hindi ko alam kung ano ang isasagot sa kaniya. Kumusta nga ba ang marriage life ko? "Ahm. It's good." Sagot ko na parang tumikhim lang ng pagkain.
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status