Share

Kabanata 15: Knowing Yourself

"Reminiscing memories?"

Nag-angat ako ng tingin sa kaniya. "Sorry, reminiscing memories isn't my thing, Marcus."

Humakbang siya palapit sa akin. "Naalala mo ba ang pagkakataong nandito tayo noon? Ang halik?"

Pinaliitan ko siya ng mga mata. Pinigilan kong hindi maipakita ng expression ko ang pagkahiya dahil sa natumbok niya ang iniisip ko.

Pinilit akong ngumisi para ipakitang mali siya. "Ako? Sorry, pero walang epekto sa akin ang halik na 'yon, Marcus. Baka para sa 'yo mapakahalaga ng bagay na 'yon?" balik ko sa kaniya.

Natawa siya at bahagya pang napayuko. "What if I say, you're right. The moment I kissed you, it stuck on my mind, Syrie."

Saglit lang akong natigilan pero agad ding bumalik sa blanko kong expression. "Don't expect me to feel the same, Marcus."

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (2)
goodnovel comment avatar
Bhie Rambonanza In
tama c Marcus Syrie, kilalanin mo ung pinagmulan mo baka nman d k inabandona ng totoo mong magulang, baka may nangyari lng kaya k napunta sa mga bampira
goodnovel comment avatar
Anna Fegi Caluttong
oo nga Syrie baka mali ka ng ipinaglalaban Malay mo hindi ka naman talaga iniwan ng totoong magulang mo,oo nga kinupkop ka ng bampira pero hindi mo na naisip Kong paano ka napunta sa kanila
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status